ON-LINE HLEDÁNÍ PRÁCE V EUROZÓNĚ, AMERICE A VE SVĚTĚ

  On-line hledání práce v Eurozóně, Americe a světě pro držitele Europasů

Hledání zaměstnání na místě

Tyto stránky jsou určeny zásadně držitelům německých, případně jiných Europasů a nepodporují/neumožňují černou práci Čechů v EU. Zatím zůstanou ve zkušebním režimu volně přístupné.

Delší pobyty v zahraničí jsou většinou spojeny s přáním pracovat v jiné členské zemi EU. Můžete se vydat do kterékoli členské země EU a hledat práci a potom se rozhodnout, jestli jako „Auslanddeutsche/r“ zahraniční Němec/Němka zůstanete v zemi Vaší volby. Přesné podmínky kterékoli členské země zjistíte na Internet-Dialog mit dem Land Ihrer Wahl (v němčině) nebo přímo u příslušných úřadů země, kde chcete pracovat. Dle zákonu EU je čas, který je Vám poskytnut k hledání práce, stanoven na 3-6 měsíců. I po uplynutí těchto rozdílných lhůt, které Vám jsou poskytnuty k nalezení zaměstnání, nemusíte být vyzváni k odcestování do Německa, pokud můžete důvěryhodně doložit, že hledáte zaměstnání s pravděpodobností na úspěch (např. s přislíbeným osobním pohovorem).  

tip.gif Navíc existuje možnost, že po určitou dobu Vám bude vyplácena Vaše podpora v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) z Německa do zahraničí. 

| Vstupní brána do systému jednotlivých zemí |

Počet přístupů od 15/2 2001: