REKAPITULACE ZISKU PASU

Vážení zájemci

1) německé občanství může odvozovat mimo území SRN pouze ten, kdo je německého původu. Každý člověk má možnost toto dokázat obvykle dvě generace zpět, tj. k dědečkovi/babičce.

2) Kromě toho se zkoumá, vztah dotyčných osob rodokmene k Československu po 8.5.1945. Je nutné rozlišovat, jestli mohlo nějakým způsobem dojít ke ztrátě německého občanství nebo ne. Pokud ke ztrátě nedošlo, je celá věc jednoduchá. Pokud ovšem ke ztrátě došlo, je možné věc řešit za pomocí konfiskovaného majetku podle Benešových dekretů po roce 1945 (ne 1948!!) nebo jiné, podstatné diskriminace na základě německé národnosti.

Státní příslušnost SRN se ztrácí:

       propuštěním (§§ 18 bis 24),

       získáním zahraniční státní příslušnosti na žádost (§ 25),

       odmítnutím občanství (§ 26),

       adopcí dítěte cizincem (§ 27),

       vstupem do ozbrojených sil nebo srovnatelného ozbrojeného svazu cizí země (§ 28) (dobrovolně - neplatí na základní voj. službu)

       prohlášením (§ 29),

       ženy, které se vdaly za Čecha před 1.4.1953, rovněž přišly o občanství.

3) Ten kdo občanství ztratil, nabyl právní postavení Němce bez německé st. příslušnosti (Statutární Němec), kdo jako utečenec nebo vyhnanec s příslušností k německému národu našel v Německu přijetí. Toto přijetí v Německu je pro získání právního postavení rozhodující.

Pokud německý příslušník se zdržuje ve své vlasti, neplatí toto ustanovení-právní postavení. Tím taky dotyčný nemá nárok na německý pas.

Podle ustanovení všeobecných opatření o vyhnání může příslušník německé národnostní skupiny získat právní postavení Němce bez německé st. příslušnosti jen přes přijetí jako pozdní vysídlenec.

Při tom musí ten, který požadavek dává nepochybně uvést, že 31.12.1992 nebo potom utrpěl újmu nebo následky dřívější újmy na základě německé příslušnosti. (např. restituce před 28.2. 1948, nezapočítaná léta po roce 1945, neuznání vzdělání na německých školách 1938-45, nemožnost studia a z toho plynoucí nižší možnost uplatnění, neexistence německé školy pro děti, zrušení německých náboženských obcí... pozn. autora)

Dotyčný musí ale zůstávat ve své vlasti dokud se nerozhodlo o jeho žádosti. Jestliže najde v Německu přijetí, také získává o st. příslušnosti s vystavením potvrzení o pozdním vystěhovalectví německou st. příslušnost. (Jiný zákon říká, že pokud se tato osoba např. za týden otočí a pojede zpět do země původu, ztrácí tím postavení Statutární Němec/Vysídlenec. Občanství nelze ztratit, protože podle německého Základního zákona z nikoho nelze udělat cizince proti jeho vůli...!! pozn. autora)

4) Dnem 1.1.2001 začalo velvyslanectví Spolkové Republiky v Praze aplikovat nový přístup k uchazečům o německý pas. S odvoláním na změnu předpisů již nepřijímá jednotlivé žádosti zájemců, ale odkazuje na „vnitroněmecké úřady“.  Od tohoto data již proto nelze od německé ambasády očekávat jakoukoli spolupráci.

5) Chcete, abychom ohodnotili Vaše šance zdarma? Potom nám musíte zaslat odpověď na otázky:

Od koho občanství odvozujete, muž či žena?

Pokud jsou to prarodiče, přes kterého z rodičů se tato vlastnost přenáší?

Pokud od matky či babičky, ve kterém roce se vdala (před nebo po 1.4.1953),

Pravděpodobný důvod nabytí čs. občanství (rok), zda-li na vlastní žádost nebo udělením (to bývá hlavně po r. 1953.

Bydliště v roce 1938. Stačí jen Sudety, Protektorát, Hlučínsko!!

6) Co nabízíme: 

Osobní konzultace po celou dobu procesu.

proto čtěte Informace ke schůzce a Jak můžeme pomoci

DÁLE ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, jak se na těchto stránkách pohybovat....