INFORMACE KE SCHŮZKÁM

STRÁNKA OBSAHUJE:

  Informace ke schůzkám

  Jak snadno přijít o šanci získat německý pas, jak se dostat do problémů a jak vyhodit zbytečně spoustu peněz

 


  Informace ke schůzkám

 

Schůzka

 

V žádném případě se nejedná o INFORMATIVNÍ schůzky. Na těchto stránkách najdete dostatečné množství informací všeobecného charakteru a další informace nejsou zdarma k dispozici.

 

Schůzky jsou organizovány pro zájemce, kteří chtějí již konkrétně řešit svoji situaci a žádat o německé doklady a tím i potvrzení německého občanství. Proto je setkání řešeno tak, aby zájemci pochopili co nejlépe celou problematiku. To je nutné, protože zákon o ochraně dat nedovoluje vydávat soukromé údaje cizím osobám. Pokud si ale sami cokoli na svou rodinu vyžádáte, budete obslouženi a proto je nutné vědět co a jak.

 

Podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nelze poskytovat informace, jestliže ten koho se informace týká nesdělil, že s poskytnutím informace souhlasí. JENŽE pokud nevíte, jaké všechny informace ten který úřad má, musíte si je nejprve sami prohlédnout.

 

Z tohoto důvodu můžeme fungovat jako průvodce celým komplexem problémů a vybírat Vám ty nejschůdnější řešení.

 

Na schůzce proto obdržíte:

-         kompletní vysvětlení problematiky a návod řešení Vaší situace (2hod),  

          (např. proč máte 2 občanství; co vše doložit; chyby, které se dělají...)

-         vše řečené písemně (v současnosti asi 24 stran) včetně příslušných zákonů,  

-         žádanky o nejdůležitější podklady,

-         žádost, kterou je nutné podat,

-         prohlášení, které je nutné učinit.  

 

Po schůzce

 

Podle získaných informací budete postupovat a vyžadovat zmíněné dokumenty. Ledacos je možné získat v Čechách a proto je nutná obezřetnost. Každý ze 77 okresních úředníků se již setkal s případem jako jste Vy. Na mnohých místech vládne závist a informace se často vydávají v rámci možností tak, aby Vás maximálně poškodily a přitom to ještě bylo zdůvodnitelné!! Proto je NUTNÁ konzultace obdržených odpovědí a jejich schvalování!

 

Závěrem se podává žádost.

 

Celá tato služba je zpoplatněna jednorázovým poplatkem, který se počítá za jednu RODINU, ne za osobu. My nezjišťujeme, jestli si informace necháte pro sebe, případně je použijete pro své děti, sourozence, rodiče, prarodiče ap. Standardně vychází tato možnost pro jednoho rodiče a dvě děti, případně sourozence tohoto rodiče a jeho děti.

Jednorázový poplatek ve výši 5.000 Kč je splatný při osobním setkání formou „z ruky do ruky“, protože se jedná o informace, které si nelze po předání nikdy vzít zpět. Žádné další poplatky již nejsou účtovány a proto je v našem zájmu věc zbytečně neprodlužovat! Veškeré další telefonické či mailové informace jsou zcela zdarma.  

 

K tomuto tématu čtěte ještě "Jak můžeme pomoci" a "Rychlá rekapitulace"

 

Na případný termín se můžete přihlásit na telefonním čísle 0608-179748 od pondělí do pátku 9-15 hodin. Uveďte prosím, že voláte na základě těchto stránek.

 

 

   RYCHLÁ REKAPITULACE ZISKU PASU                                    

    Základní informace, které byste měli vědět...  

 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ                                                            

 

  Jak snadno přijít o šanci získat německý pas, jak se dostat do problémů a jak vyhodit zbytečně spoustu peněz

 

Došli jste k závěru, že máte zájem o německý pas? Myslíte si, že to zvládnete sami? Zde naleznete pár informací, co byste měli vědět, dříve než se do toho dáte.

 

Orientujete se dokonale ve státoobčanském právu ČSR, Deutsches Reich, Protektorátu, ČSR. ČSSR, ČSFR, ČR?? – Důsledek zbytečná námaha, náklady a zamítnutí žádosti...

 

Víte jaký je právní rozdíl mezi pojmy Aussiedler a Spätaussiedler?? – Chyba znamená zbytečnou námahu, náklady a formální zamítnutí...

 

Víte proč je možné dvojí občanství (právní pohled), víte jak přesně žádat, o co, podle kterých zákonů?? -- Důsledek může být ztráta českého občanství podle § 17 zákona ČNR ze dne 29. 12.1992 o nabývání a pozbývání st. občanství ČR a následně ztráta zaměstnání ve státní správě...

 

Vyznáte se v Benešových dekretech?? – Důsledek je tápání, právní nejistota, další náklady...

 

Víte, jaký je rozdíl v právním postavení osob narozených před a po roce 1953 a důsledky pro státoobčanské právo?? – Důsledek komplikace při shromažďování dokladů...

 

Víte které doklady potřebujete, které ne?? – Důsledek zvýšené náklady (překlad jedné stránky stojí asi 300-350 Kč, při 16 zbytečných stránkách – 300Kč/str., 5str. na osobu 3členné rodiny – je to právě 5.000 Kč, což je cena za naši službu)...

 

Některé materiály je teoreticky možné získat v Čechách. Německé úřady již prokazatelně vystavili 60.000 pasů (léto 2001). To je asi 7.500 na jeden okres. Závist je místní rozšířená vlastnost. Umíte se bránit šikovně hozeným klackům pod nohy? Poznáte to?? – Důsledek je enormní nárůst nákladů a enormní protáhnutí doby na vyřízení (v řádech let!!)...

 

Víte čím vším je podmíněna německá národnost jako právní pojem ve vztahu k SRN?? Víte jak to doložit?? – Důsledek je zamítnutí žádosti...

 

Víte, jak je determinována německá st. příslušnost Vašich předků, proč a co z toho plyne?? – Důsledek je chybná žádost a odmítnutí...

 

Znáte další zdroje Vašeho němectví?? – Důsledek nedostatečně doložená žádost, dlouhá doba zpracování, zamítnutí žádosti...

 

Víte kam směřují otázky při případném osobním pohovoru?? Co je jejich cílem ?? – Důsledek je chybná odpověď a zamítnutí žádosti...

 

Jak je determinována německá kultura?? – Neznalost rovná se odmítnutí žádosti...

 

Víte kam a jak podát žádost (v letošním roce se postup 2x změnil)?? – Pokud ne, může se Vám doba zpracování protáhnout až o několik let...

 

Celkem uvádíme 24 nejdůležitějších adres, kde můžete získat potřebné doklady, v rezervě máme ješte další pomocné. I Vy je máte?? – Důsledek je ztráta času, tápání, zvýšené náklady...

 

Víte co všechno potřebujete k Vaší žádosti?? – Důsledek, nedostatečná průkaznost, odmítnutí, nebo naopak zvýšené náklady na doložení složky...

 

Celkem lze postupovat několikerým způsobem (různé žádosti). Každý z nich vyžaduje jiné podklady a jiné informace, které plynou z Vašich materiálů. Víte kdy jak postupovat?? – Chyba znamená zbytečnou námahu, náklady a zamítnutí...

 

a tak dále...

 

Přes všechny tyto úskalí budete převedeni od A do Z, aniž byste se cokoliv museli učit. Podklady pro Vás jsou již tak vypracovány, že odpovídají všem těmto i dalším požadavkům.

 

Pokud si do toho ovšem troufáte jít sami, přejeme Vám mnoho štěstí a hlavně peněz.